Uzależnienie od hazardu Poprzedni wpis Leczenie depresji Następny wpis Leczenie uzależnienia od...

Uzależnienia od hazardu

W języku angielskim słowo hazard oznacza niebezpieczeństwo, ryzyko. Termin ten prawdopodobnie pochodzi od arabskiego słowa az-zahr, co miałoby oznaczać kostkę lub grę w kości. W naszym społeczeństwie słowo to oznacza ryzykowne życie, ryzykowne zachowania które prędzej czy później mogą skończyć się uzależnieniem.

Ciekawy jest także fakt umieszczenia w klasyfikacji zaburzeń psychicznych DSM V Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oddzielnej subkategorii dla hazardu patologicznego, wśród zaburzeń nałogowych do których należą między innymi zaburzenia wynikające z używania substancji psychoaktywnych.

Objawy i leczenie hazardu

Niemniej bardzo trudno w społeczeństwie rozpoznać osobę uprawiającą hazard patologiczny, czy choćby ryzykowny.

Nie zastanawiamy się specjalnie nad jego społecznymi kosztami. Często wydaje się po prostu, że przecież ludzie grają za swoje pieniądze, dla własnej przyjemności i właściwie nie ma sprawy. Niestety to nie jest takie proste.

Należy dostrzec wiele różnorodnych skutków tego zaburzenia. Począwszy od tych osobistych objawów takich jak bezsenność, depresja, przewlekłe bóle głowy, poprzez zaniedbania higieny, rodziny, bezpieczeństwa, stosowanie przemocy, rozpadów małżeństw, zespołów współuzależnienia, utratę pracy, porzucenia szkoły, aż po problemy z prawem i samobójstwa.

Oczywiście jak w wielu innych przypadkach, także tutaj problem nie jest jednoznaczny. Możemy rozróżnić hazard rekreacyjny, ryzykowny, problemowy oraz ten najtrudniejszy – hazard patologiczny.

Prosta diagnoza – uzależnienie od hazardu

Na początku musi być diagnoza. Jest kilka kryteriów diagnostycznych. Niektóre „badania” można wykonać samemu odpowiadając na pytania formularzy i kwestionariuszy. Bardzo prosty kwestionariusz Lie-Bet zawiera dwa pytania:

 • Czy kiedykolwiek w czasie grania odczuwałeś potrzebę obstawiania coraz wyższych stawek?
 • Czy kiedykolwiek musiałeś kłamać na temat hazardu, jego ważności dla ciebie?

Jedna odpowiedź twierdząca pozwala podejrzewać patologiczny hazard i informuje o konieczności dalszej, pełniejszej diagnozy.

Pełniejsza diagnoza

Dobrym narzędziem diagnostycznym jest kwestionariusz NORC Diagnostic Screen for Gambling Problems-Self Administered zawierający dziesięć pytań:

 • Czy kiedykolwiek zdarzył Ci się trwający 2 tygodnie lub dłużej okres, podczas którego dużo czasu zajmowało Ci myślenie o swoich doświadczeniach związanych z hazardem, planowanie grania lub zakładów bądź zastanawianie się nad tym, jak uzyskać pieniądze na hazard?
 • Czy kiedykolwiek zdarzały Ci się okresy, kiedy potrzebowałeś na granie coraz większych kwot pieniędzy lub wyższych niż poprzednio zakładów po to, aby uzyskać takie samo uczucie podniecenia?
 • Czy kiedykolwiek odczuwałeś niepokój lub rozdrażnienie, kiedy usiłowałeś przestać grać, kontrolować lub ograniczyć swoje granie?
 • Czy podejmowałeś 3 lub więcej razy w swoim życiu nieudane próby zaprzestania grania, kontrolowania swojej gry lub ograniczenia grania?
 • Czy kiedykolwiek grałeś, aby uciec od osobistych problemów lub w celu złagodzenia nieprzyjemnych uczuć, takich jak: poczucie winy, lęk, bezradność czy depresja?
 • Czy kiedykolwiek po przegraniu wracałeś następnego dnia, żeby się odegrać?
 • Czy skłamałeś co najmniej trzy razy członkom rodziny, przyjaciołom lub innym osobom na temat tego, jak grasz i ile pieniędzy przegrałeś?
 • Czy kiedykolwiek wykorzystywałeś pieniądze rodziny, przyjaciół bądź innych osób na hazardowe granie?
 • Czy Twoje hazardowe granie spowodowało kiedykolwiek poważne lub powtarzające się problemy w relacjach z członkami rodziny albo ze znajomymi bądź też problemy w pracy lub w szkole?
 • Czy musiałeś kiedykolwiek prosić członków rodziny, przyjaciół, instytucje udzielające kredytu lub kogokolwiek innego o udzielenie kredytu albo o inną pomoc w celu ratowania się z rozpaczliwej sytuacji finansowej spowodowanej hazardowym graniem?

Za każdą odpowiedź „tak” przyznawany jest 1 punkt. Uzyskanie 5 lub więcej punktów przemawia za patologicznym hazardem, 3–4 punkty pozwalają podejrzewać hazard problemowy, uzyskanie 1–2 punktów sygnalizuje ryzyko zagrożenia rozwojem hazardu problemowego. Treść testu pochodzi z portalu psychiatria.mp.pl.

Terapia hazardu

Psychoterapia jest dotychczas najskuteczniejszą formą leczenia patologicznego hazardu. Także w naszym ośrodku stosujemy ją w formie grupowej i indywidualnej. Nie stosuje się farmakoterapii, chyba że dotyczy ona rozpoznań współistniejących takich jak: incydenty depresyjne, zaburzenia snu, czy napady lękowe. Bardzo często do procesu terapii należy wykorzystać pomoc prawników, potrafiących pomóc w uporaniu się z licznymi problemami natury finansowej i prawnej. Obniża to znacznie napięcie pacjenta i umożliwia skupienie się na procesie terapeutycznym.

Hazard patologiczny to zaburzenia wielu obszarów. Bardzo silna destrukcja wartości i duchowości, sprawia że także w jego przypadku nieodzownym elementem zdrowienia jest udział w grupach stosujących program 12 kroków, jako plan odnowy duchowej, moralnej, etycznej i odbudowanie systemu wartości.

Dotyczy to również odnalezienia sensu życia oraz nadziei, że zmiana życia jest możliwa. Uczestniczymy w tym celu w cotygodniowych mityngach 12 krokowych w Poznaniu. Każdy uczestnik procesu terapii w Ośrodku dom-REHAB ma także przydzielonego terapeutę indywidualnego, z którym opracowuje Osobisty Plan Terapii.

Pobyt w ośrodku trwa 8 tygodni i jest wstępem do dalszej pracy osobistej po ukończeniu leczenia.

Weź ze sobą

 • Ostatnie wypisy ze szpitali
 • Karty informacyjne
 • Zalecenia lekarskie
 • Buty sportowe
 • Obuwie na zmianę
 • Otwartą głowę
 • Dobry humor
 • Gotowość do zmiany
 • Cierpliwość

Nie zabieraj

 • Kosmetyków zawierających alkohol
 • Telefonu - można bez niego żyć
 • Komputera, laptopa, tabletu - jak wyżej
 • Samochodu
 • Dekodera
 • Telewizora
 • Noża

Plan dnia w Domu REHAB

GodzinaCzynnośćUwagi
7:30pobudkanie jest to tak wcześnie jak się wydaje
7:40gimnastykaważne żeby dobrze zacząć dzień
7:50poranna toaletaw tym czasie pacjenci przygotowują się do rozpoczęcia dnia dydaktycznego, dbają o porządek w pokojach, itp
9:00śniadanieto najważniejszy posiłek w ciągu dnia
10:00terapia grupowawiadomości, raporty służb, wykłady, rozliczanie prac zadanych w terapii indywidualnej, warsztaty
14:00obiadposiłki jadamy wspólnie
16:00terapia grupowarozliczanie prac, omawianie spraw bieżących
18:00kolacjanie za późno i zdrowo
18:30sesje indywidualneomawianie spraw bieżących, a także tych zadawnionych, realizacja OPT (osobisty program terapii)
19:30czas wolnypisanie prac, zajęcia integracyjne, zajęcia relaksacyjne
21:00podsumowanie dniajak minął dzień, informacje zwrotne, omówienie samopoczucia
21:30toaleta wieczornaczystość ciała i ducha
22:00wyciszenieczytanie, pisanie prac
22:30cisza nocnawszyscy śpią bez wyjątku – jutro nowy dzień

GodzinaCzynnośćUwagi
7:30pobudkanie jest to tak wcześnie jak się wydaje
7:40gimnastykaważne żeby dobrze zacząć dzień
7:50poranna toaletaw tym czasie pacjenci przygotowują się do rozpoczęcia dnia dydaktycznego, dbają o porządek w pokojach, itp
9:00śniadanieto najważniejszy posiłek w ciągu dnia
10:00terapia grupowawiadomości, raporty służb, wykłady, rozliczanie prac zadanych w terapii indywidualnej, warsztaty
14:00obiadposiłki jadamy wspólnie
16:00czas wolnypisanie prac, zajęcia integracyjne, zajęcia relaksacyjne
18:00kolacjanie za późno i zdrowo
18:30czas wolnypisanie prac, zajęcia integracyjne, zajęcia relaksacyjne
21:00podsumowanie dniajak minął dzień, informacje zwrotne, omówienie samopoczucia
21:30toaleta wieczornaczystość ciała i ducha
22:00wyciszenieczytanie, pisanie prac
22:30cisza nocnawszyscy śpią bez wyjątku – jutro nowy dzień i to niedziela

GodzinaCzynnośćUwagi
8:30pobudkaw niedzielę wstajemy trochę później i nie ma gimnastyki ????
8:40poranna toaletaale toaleta i sprzątanie pokoi jest
9:00śniadanieto najważniejszy posiłek w ciągu dnia
10:00terapia grupowawiadomości, raporty służb, wykłady, seminarium dzienniczków uczuć, planów dnia, przewodników samopoznania
11:30odwiedzinyniedziela jest dniem odwiedzin rodzin, wyjazdów oraz spotkań integracyjnych
14:00obiadposiłki jadamy wspólnie
14:30odwiedzinyniedziela jest dniem odwiedzin rodzin, wyjazdów oraz spotkań integracyjnych
18:00kolacjanie za późno i zdrowo
18:30czas wolnyzajęcia integracyjne w ośrodku – siłownia, sauna, jacuzzi itp.
21:00podsumowanie dniajak minął dzień, informacje zwrotne, omówienie samopoczucia
21:30toaleta wieczornaczystość ciała i ducha
22:00wyciszenieczytanie, pisanie prac
22:30cisza nocnawszyscy śpią bez wyjątku – jutro nowy dzień i to poniedziałek, a poniedziałki kochamy wszyscy