Przejdź do treści

Leczenie uzależnienia od hazardu

Uzależnienia od hazardu

W języku angielskim słowo hazard oznacza niebezpieczeństwo, ryzyko. Termin ten prawdopodobnie pochodzi od arabskiego słowa az-zahr, co miałoby oznaczać kostkę lub grę w kości. W naszym społeczeństwie słowo to oznacza ryzykowne życie, ryzykowne zachowania które prędzej czy później mogą skończyć się uzależnieniem.

Ciekawy jest także fakt umieszczenia w klasyfikacji zaburzeń psychicznych DSM V Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oddzielnej subkategorii dla hazardu patologicznego, wśród zaburzeń nałogowych do których należą między innymi zaburzenia wynikające z używania substancji psychoaktywnych.

Objawy i leczenie hazardu

Niemniej bardzo trudno w społeczeństwie rozpoznać osobę uprawiającą hazard patologiczny, czy choćby ryzykowny.

Nie zastanawiamy się specjalnie nad jego społecznymi kosztami. Często wydaje się po prostu, że przecież ludzie grają za swoje pieniądze, dla własnej przyjemności i właściwie nie ma sprawy. Niestety to nie jest takie proste.

Należy dostrzec wiele różnorodnych skutków tego zaburzenia. Począwszy od tych osobistych objawów takich jak bezsenność, depresja, przewlekłe bóle głowy, poprzez zaniedbania higieny, rodziny, bezpieczeństwa, stosowanie przemocy, rozpadów małżeństw, zespołów współuzależnienia, utratę pracy, porzucenia szkoły, aż po problemy z prawem i samobójstwa.

Oczywiście jak w wielu innych przypadkach, także tutaj problem nie jest jednoznaczny. Możemy rozróżnić hazard rekreacyjny, ryzykowny, problemowy oraz ten najtrudniejszy – hazard patologiczny.

Prosta diagnoza – uzależnienie od hazardu

Na początku musi być diagnoza. Jest kilka kryteriów diagnostycznych. Niektóre „badania” można wykonać samemu odpowiadając na pytania formularzy i kwestionariuszy. Bardzo prosty kwestionariusz Lie-Bet zawiera dwa pytania:

 • Czy kiedykolwiek w czasie grania odczuwałeś potrzebę obstawiania coraz wyższych stawek?
 • Czy kiedykolwiek musiałeś kłamać na temat hazardu, jego ważności dla ciebie?

Jedna odpowiedź twierdząca pozwala podejrzewać patologiczny hazard i informuje o konieczności dalszej, pełniejszej diagnozy.

Pełniejsza diagnoza

Dobrym narzędziem diagnostycznym jest kwestionariusz NORC Diagnostic Screen for Gambling Problems-Self Administered zawierający dziesięć pytań:

 • Czy kiedykolwiek zdarzył Ci się trwający 2 tygodnie lub dłużej okres, podczas którego dużo czasu zajmowało Ci myślenie o swoich doświadczeniach związanych z hazardem, planowanie grania lub zakładów bądź zastanawianie się nad tym, jak uzyskać pieniądze na hazard?
 • Czy kiedykolwiek zdarzały Ci się okresy, kiedy potrzebowałeś na granie coraz większych kwot pieniędzy lub wyższych niż poprzednio zakładów po to, aby uzyskać takie samo uczucie podniecenia?
 • Czy kiedykolwiek odczuwałeś niepokój lub rozdrażnienie, kiedy usiłowałeś przestać grać, kontrolować lub ograniczyć swoje granie?
 • Czy podejmowałeś 3 lub więcej razy w swoim życiu nieudane próby zaprzestania grania, kontrolowania swojej gry lub ograniczenia grania?
 • Czy kiedykolwiek grałeś, aby uciec od osobistych problemów lub w celu złagodzenia nieprzyjemnych uczuć, takich jak: poczucie winy, lęk, bezradność czy depresja?
 • Czy kiedykolwiek po przegraniu wracałeś następnego dnia, żeby się odegrać?
 • Czy skłamałeś co najmniej trzy razy członkom rodziny, przyjaciołom lub innym osobom na temat tego, jak grasz i ile pieniędzy przegrałeś?
 • Czy kiedykolwiek wykorzystywałeś pieniądze rodziny, przyjaciół bądź innych osób na hazardowe granie?
 • Czy Twoje hazardowe granie spowodowało kiedykolwiek poważne lub powtarzające się problemy w relacjach z członkami rodziny albo ze znajomymi bądź też problemy w pracy lub w szkole?
 • Czy musiałeś kiedykolwiek prosić członków rodziny, przyjaciół, instytucje udzielające kredytu lub kogokolwiek innego o udzielenie kredytu albo o inną pomoc w celu ratowania się z rozpaczliwej sytuacji finansowej spowodowanej hazardowym graniem?


Za każdą odpowiedź „tak” przyznawany jest 1 punkt. Uzyskanie 5 lub więcej punktów przemawia za patologicznym hazardem, 3–4 punkty pozwalają podejrzewać hazard problemowy, uzyskanie 1–2 punktów sygnalizuje ryzyko zagrożenia rozwojem hazardu problemowego. Treść testu pochodzi z portalu psychiatria.mp.pl.

Terapia hazardu

Psychoterapia jest dotychczas najskuteczniejszą formą leczenia patologicznego hazardu. Także w naszym ośrodku stosujemy ją w formie grupowej i indywidualnej. Nie stosuje się farmakoterapii, chyba że dotyczy ona rozpoznań współistniejących takich jak: incydenty depresyjne, zaburzenia snu, czy napady lękowe. Bardzo często do procesu terapii należy wykorzystać pomoc prawników, potrafiących pomóc w uporaniu się z licznymi problemami natury finansowej i prawnej. Obniża to znacznie napięcie pacjenta i umożliwia skupienie się na procesie terapeutycznym.

Hazard patologiczny to zaburzenia wielu obszarów. Bardzo silna destrukcja wartości i duchowości, sprawia że także w jego przypadku nieodzownym elementem zdrowienia jest udział w grupach stosujących program 12 kroków, jako plan odnowy duchowej, moralnej, etycznej i odbudowanie systemu wartości.

Dotyczy to również odnalezienia sensu życia oraz nadziei, że zmiana życia jest możliwa. Uczestniczymy w tym celu w cotygodniowych mityngach 12 krokowych w Poznaniu. Każdy uczestnik procesu terapii w Ośrodku dom-REHAB ma także przydzielonego terapeutę indywidualnego, z którym opracowuje Osobisty Plan Terapii.

Pobyt w ośrodku trwa 8 tygodni i jest wstępem do dalszej pracy osobistej po ukończeniu leczenia.

Definicja uzależnienia od hazardu

Patologiczne uzależnienie od hazardu jest rodzajem nałogu, który oznacza utratę kontroli nad własnym zachowaniem. Pojęcie to bywa określane również jako nałogowe granie lub hazard patologiczny. Ryzykowna aktywność hazardzisty prowadzi dość często do utraty motywacji życiowej czy marginalizacji społecznej. Jak rozpoznać pierwsze symptomy wskazujące na istnienie choroby u bliskiej osoby? Ważny sygnał dla otoczenia stanowi coraz większe koncentrowanie się osoby uzależnionej na grach hazardowych. Odbywa się to kosztem rodziny i powoduje zaniedbywanie codziennych obowiązków, jak również przyczynia się do powstawania problemów w pracy.

Fazy rozwoju uzależnienia behawioralnego

W Polsce problem ten jest dość powszechny. Uzależnienie od hazardu rozpoczyna się zwykle niewinnie, od okazjonalnego korzystania z gier losowych: zdrapek, zakupu losu na loterii czy wizyty w kasynie traktowanej jako rodzaj rozrywki. W przypadku wygrania choćby najmniejszej kwoty pojawia się entuzjazm oraz oczekiwania. Kolejna faza rozwoju uzależnienia od hazardu może być związana z obstawianiem dużych stawek i brakiem wygranej, czyli generowaniem strat finansowych. Zazwyczaj to akt desperacji hazardzisty, który ma poczucie winy, ale pomimo tego nie przestaje grać z powodu długów. Etapem krytycznym jest utrata nadziei lub załamanie nerwowe spowodowane pogłębiającą się spiralą zadłużenia i problemami finansowymi.

Hazard- leczenie

Jak wygląda terapia dla hazardzistów? Leczenie uzależnienia od hazardu odbywa się w ramach psychoterapii integracyjnej, prowadzonej najczęściej w myśl koncepcji poznawczo-behawioralnej. Proces terapeutyczny ukierunkowuje się na przepracowanie problemów i zmianę dotychczasowych nawyków. W początkowej fazie terapia hazardu patologicznego opiera się na uświadomieniu sobie skali problemu, przy jednoczesnym wdrożeniu okresu abstynencji. Pomocnym jest gdy u pacjenta pojawia się wewnętrzna motywacja, jak również zaangażowanie w proces leczenia. Konfrontacja ze słabościami i odczarowywaniem błędnej perspektywy rzeczywistości jest procesem wymagającym czasu. Leczenie uzależnienia od hazardu jest możliwe dzięki pogłębieniu się samoświadomości pacjenta oraz podjęciu kroków zmierzających do wyzdrowienia. Koncentracja na utrwaleniu zmian może zapobiegać nawrotom. Ważnym elementem terapii hazardu jest dokonanie realnej oceny strat.

Terapia dla hazardzistów w dom – REHAB

Leczenie uzależnienia od hazardu to z reguły proces długotrwały i trudny. Hazardzista często  stara się uniknąć konsekwencji swoich działań, przez co traci kontrolę nad własnym życiem. Cierpi z powodu zaburzeń samooceny czy zaniżonego poczucia własnej wartości, a jednocześnie ma przekonanie, że wszystko można naprawić, wygrywając znaczną sumę pieniędzy. Leczenie hazardu patologicznego poprzez psychoterapię grupową lub indywidualną jest jedyną znaną ludzkości metodą wyjścia z obłędu uzależnienia.

Nasza oferta

Zapytaj o cenę

Zapisz się do newslettera

Weź ze sobą

 • Ostatnie wypisy ze szpitali
 • Karty informacyjne
 • Zalecenia lekarskie
 • Buty sportowe
 • Obuwie na zmianę
 • Otwartą głowę
 • Dobry humor
 • Gotowość do zmiany
 • Cierpliwość

Nie zabieraj

 • Kosmetyków zawierających alkohol
 • Telefonu – można bez niego żyć
 • Komputera, laptopa, tabletu – jak wyżej
 • Samochodu
 • Dekodera
 • Telewizora
 • Noża

Plan dnia Domu REHAB

Zapisz się do newslettera

Zostawiając swój adres e-mail, na bieżąco otrzymujesz wszystkie nowości, które pojawią się na naszej stronie.

dom-REHAB Robert Banasiewicz © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności. Realizacja: Michał Ziółkowski.