Leczenie alkoholizmu Następny wpis Leczenie narkomanii

Leczenie Alkoholizmu

F10.2 to zespół uzależnienia spowodowany używaniem alkoholu, a także związane z nim zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania.

Próbowano wielu różnych sposobów na leczenie alkoholizmu w dziejach rodzaju ludzkiego, gdyż specyfik ten towarzyszy człowiekowi od wielu wieków i także od wieków przysparza mu ogromną ilość problemów. Próbowaliśmy obrzydzić go sobie elektrowstrząsami, stosowaliśmy akupunkturę i hipnozę, zamykaliśmy alkoholików w „domach dla obłąkanych” jako przypadki beznadziejne. Odkryliśmy substancje które miały spowodować, że alkoholicy nie sięgną bo alkohol. Podawaliśmy antikol i wszywaliśmy esperal (ten ostatni nadal wszywamy!). Znane są historie nawiedzeń i cudownych uzdrowień. Wielu poszło drogą Anonimowych Alkoholików, lecz także oni bardzo często, postanawiają poddać się temu co okazało się najbardziej skuteczne – psychoterapii grupowej w placówkach do tego przeznaczonych. W ośrodkach terapii uzależnień, w poradniach lub gabinetach terapeutycznych poddają się procesom dość trudnym i trwającym co najmniej kilka tygodni, a czasem miesięcy.

Objawy i leczenie alkoholizmuOśrodek Leczenia Uzależnień dom-REHAB to taki właśnie Ośrodek Terapii Uzależnień, a także wielu innych dysfunkcji. Podstawą pracy jest terapia grupowa w kameralnej, bezpiecznej grupie, zróżnicowanej wiekowo i światopoglądowo. Odbywają się zajęcia wykładowe pozwalające poznać specyfikę choroby alkoholowej, jej mechanizmy i sposoby radzenia sobie z nimi. Pacjencipoznają sygnały ostrzegawcze, fazy uzależnienia, wyzwalacze i sposoby zatrzymywania myśli o alkoholu. Budują systemy wsparcia uczestnicząc w wyjazdowych spotkaniach Anonimowych Alkoholików i Anonimowych Narkomanów w Poznaniu. Każdy z pacjentów ma przydzielonego terapeutę prowadzącego, z którym ustala Osobisty Program Terapii. Jednym z najważniejszych elementów pracy w dom-REHAB jest proces grupowy wynikający ze wspólnego zamieszkania i współżycia w grupie. Pacjenci starają się w sposób konstruktywny rozwiązywać pojawiające się konflikty i nieporozumienia, są wsparciem dla siebie nawzajem.

Społeczność terapeutyczna

Ogromnie ważnym elementem pracy terapeutycznej jest wykorzystywanie wielu funkcji Społeczności Terapeutycznej, która nadal, na szczęście, pozostaje najskuteczniejszym modelem terapii osób z zaburzeniami zachowania.

Nasi pacjenci pełnią w ośrodku wiele funkcji i aktywności. Jest Lider, Gospodarz Domu, Redaktor, Rozruchowy, Opiekun Siłowni.

Funkcyjni ci rozpisują grafiki dyżurów w domu, odbierają jakość wykonania i rozliczają w czasie zajęć grupy. Istotną rolę pełni oczywiście informacja zwrotna, omawianie samopoczucia w czasie rozpoczęcia i zakończenia dnia.

Teczka dla pacjenta

Poza tymi aktywnościami każdy z pacjentów realizuje zadania wynikające z tak zwanej Teczki Pacjenta w której znajdują się Dzienniki Uczuć i Głodu, diagnozy i inne karty pracy własnej. Większość z tych elementów jest omawiana w czasie zajęć grupowych, niektóre także w sesjach indywidualnych. Pomimo dość krótkiego czasu w którym odbywa się terapia podstawowa (8 tygodni), skutecznie można zbudować Osobiste Plany Terapii.

Zajęcia grupowe trwają 6 godzin dziennie w dni powszednie, 4 godziny w soboty plus wyjazdy rekreacyjno-kulturalne, w niedziele praca grupowa polega na porannych seminariach rozliczających dzienniczki uczuć.

Wszystkie te działania tworzą standardy na jakich oparte jest funkcjonowanie ośrodka dom-REHAB. Samo leczenie alkoholizmu to bardzo trudny proces dlatego zatrudniamy zespół terapeutów pod kierownictwem szefa zespołu, personel medyczny, personel pomocniczy oraz administracyjny.

Wszystko to wyznacza jakość i profesjonalizm pracy terapeutycznej, w oparciu o kodeks etyki terapeuty.

Nie marnuj życia, odważ się i zrób pierwszy krok nim będzie za późno!

Rozmowa nie jest w żadnym wypadku zobowiązująca, nic nie tracisz a możesz odmienić swoje życie lub życie bliskiej Ci osoby.