Piotr Ołubowicz

Piotr Ołubowicz

Instruktor terapii uzależnień

Przed laty studiowałem w Państwowej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi na wydziale operatorskim, kierunek animacja. Uzyskałem tam absolutorium. Jestem w trakcie certyfikacji w Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku. Studiuję również na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim na wydziale Nauk Społecznych, pedagogika specjalna Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Jestem uczestnikiem szkoleń i konferencji związanych z tematyką problemów ludzkich. Odbyłem terapię własną, która pomogła mi w zrozumieniu problemów ludzkich nie tylko merytorycznie, ale i praktycznie. Pracowałem w Poradni Uzależnień „MONAR” w Olsztynie i Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji w Gaudynkach. Od zawsze interesuje się sztuką (malarstwo, fotografia, film).

Moje uprawnienia