Wczesny seks, to powszechność wśród polskiej młodzieży.

Młodzież coraz szybciej rozpoczyna współżycie i decyduje się na wczesny seks. Niestety aktywność ta nie wiąże się z wysokim poziomem świadomości oraz umiejętnością budowania relacji.