Tomasz Miler

Terapeuta

Prywatnie jestem szczęśliwym mężem i ojcem dwóch synów.
Zawodowo, oprócz współpracy z Domem Rehab, prowadzę prywatny gabinet terapii uzależnień (www.terapiauzaleznienolsztyn.pl) oraz współpracuję z Przychodnią Psychoterapii Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Olsztynie. Wcześniej pracowałem jako wychowawca w Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Olsztynie.

Szkoleniowo ukończyłem:

  • Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia;
  • studia magisterskie w kierunku Socjoterapia;
  • kurs podstawowy Terapii Skoncetrowanej na Rozwiązaniach;
  • kurs „Program Ograniczania Picia”;
  • szkolenie z Terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi;
  • stale superwizuję swoją pracę pod okiem Pani Doroty Reguły.

W wolnym czasie chętnie czytam książki lub oglądam seriale kryminalne.