Maria Rotkiel

Maria Rotkiel

Konsultant spraw ważnych / superwizor ośrodka

Maria Rotkiel dołączyła do zespołu dom-REHAB jako konsultant spraw ważnych oraz superwizor ośrodka. Współpracę z Marią rozpocząłem w 2016 roku przy okazji Forum Gospodarczego Welconomy w Toruniu. Rzecz była o tożsamości. Później Pierwsza Konferencja Profilaktyczna w dom-REHAB o… profilaktyce. Okazało się, że zorganizowaliśmy także drugą – o depresji. No a teraz już trzecia konferencja i dalsza współpraca.

Maria Rotkiel to psycholog, terapeutka rodzinna, terapeutka par, trenerka motywacyjna rozwoju zawodowego i osobistego, certyfikowana terapeutka poznawczo – behawioralna European Association for Cognitive and Behavioural Therapies, certyfikowana terapeutka Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, specjalistka public relations, trenerka biznesu, dydaktyk, doradca zawodowy i osobisty, publicystka. Prowadzi praktykę psychologiczną, terapeutyczną i trenerską specjalizując się w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz systemowym i motywacyjnym. Prowadzi między innymi terapię uzależnień, terapię zaburzeń nastroju i terapię rodzinną w nurcie poznawczo-behawioralnym. Prowadzi warsztaty i wykłady z zakresu rozwoju zawodowego i osobistego, treningi kompetencji wychowawczych dla rodziców i pedagogów, szkolenia z zakresu mediacji i negocjacji oraz psychologii biznesu, zarządzania zespołem, interwencji kryzysowej, terapii poznawczo – behawioralnej, terapii grupowej oraz terapii par i rodzinnej. Autorka poradników psychologicznych, prowadzącą programy telewizyjne, ekspert w mediach oraz kampaniach społecznych.