Krzysztof Ciesielski

Krzysztof Ciesielski dom-rehab

Dobry duch dom-Rehab. Opiekun cyfrowy. Fotograf. Wielki człowiek.

Krzysztof Ciesielski od samego początku jest dobrym duchem dom-Rehab. Tworzy go wraz ze mną i otacza opieką techniczną i mentalną.W najbliższej przyszłości poproszę go by napisał kilka słów o sobie.