Jak pomóc komuś uzależnionemu?

Słowo uzależnienie jest powszechnie stosowane w XXI wieku. Często słyszymy, że jest to choroba współczesnego społeczeństwa. Czym jest i jak pomóc komuś uzależnionemu, o tym poniżej.