Przejdź do treści

Narkotyki, dopalacze, alkohol – dlaczego uzależniają?

Uzależnienie od narkotyków i dopalaczy

Alkohol, narkotyki, dopalacze są dziś wszechobecne. Twoje dziecko może się z nimi zetknąć w szkole, klubie, domu kolegi… Warto więc znać mechanizmy uzależniania się, zrozumieć przyczyny społeczne i osobowościowe tego, że człowiek sięga po najgorszy ze sposobów radzenia sobie z życiem, przekonany, że znalazł sposób rozwiązujący problemy szybko i prosto. Łatwiej wówczas przeciwdziałać lub skutecznie wspierać dziecko, gdy TO się zdarzy

Uzależnienie - zrozumieć przyczynySposób radzenia sobie z trudnościami

W podejściu humanistycznym, w którym pracujemy w Domu REHAB, używanie środków zmieniających świadomość to dla człowieka używającego narkotyków, dopalaczy, alkoholu sposób radzenia sobie z trudnościami i konfliktami z otoczeniem – szkołą, rodziną, grupą rówieśników i wynikającym z nich stresem oraz burzą uczuć.

Trudności te mogą wynikać z niskiej samooceny, braku poczucia akceptacji i wsparcia najbliższych (wymagania zamiast pochwał, brak zainteresowania lub minimalizowanie przeżyć). To z kolei prowadzi do izolacji i lęku przed otoczeniem a także przeświadczenia o niemożności poradzenia sobie w nowych sytuacjach. Przyczyną takiego postrzegania siebie może być też nadmierna opiekuńczość, wyręczanie i ograniczanie samodzielności w dzieciństwie i wczesnej młodości. Chociaż na ogół wynika to z dobrych intencji rodziców, może skutkować zniechęceniem, brakiem wiary we własne umiejętności i siłę sprawczą. Pojawiają się wówczas trudności z nauką, wagarowanie, nieposłuszeństwo wobec rodziców. Wzrost związanego z tym napięcia, żalu, gniewu itp. łatwo rozładować za pomocą środków odurzających, które szybko poprawiają nastrój i sposób widzenia samego siebie.

Nastolatki

W życiu nastolatków szczególnie istotna jest grupa rówieśnicza. Młody człowiek określa sam siebie na podstawie tego, jak oceniają go inni i jaką ma pozycję w grupie. W tym aspekcie środki psychoaktywne mogą być rodzajem „przepustki”, pomagają pokonać nieśmiałość i brak wiary w siebie, zwiększyć własną atrakcyjność a także dają poczucie przynależności, wolności i dorosłości. Tym bardziej, im większe poczucie niezrozumienia, zagubienia i braku zaufania wobec bliskich dorosłych.

Dopalacze to narkotyki i problem XXI wieku

Powodem uzależnienia może być odrzucenie

Odbudowa zaufania

Dlatego w Domu REHAB pracujemy z młodzieżą i rodzicami nad odbudową zaufania i poczuciem więzi, ponieważ jest to baza do skutecznej terapii i wychodzenia młodzieży z kryzysu. Uczymy też skutecznych metod okazywania i rozładowywania emocji, wyrażania odczuć, potrzeb i opinii w taki sposób, aby były czytelne dla otoczenia oraz możliwe do przyjęcia czy spełnienia. Terapeuci Domu ucząc metod utrzymywania trzeźwości, codziennie uświadamiają naszym klientom, że nie jest ona celem lecz środkiem do osiągnięcia radości i satysfakcji z życia.

Zapisz się do newslettera

Zostawiając swój adres e-mail, na bieżąco otrzymujesz wszystkie nowości, które pojawią się na naszej stronie.

dom-REHAB Robert Banasiewicz © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności. Realizacja: Michał Ziółkowski.