Przejdź do treści

Leczenie uzależnienia od narkotyków. Redukcja szkód.

  • Porady
abstynencja czy redukcja szkód?

leczenie uzależnienia od narkotykówAbstynencja czy ograniczenie szkodliwego używania marihuany?

Co jest ważniejsze dla osoby uzależnionej od narkotyków?

Leczenie uzależnienia od narkotyków w Polsce skupione było dotychczas na tym, by osoba uczestnicząca w leczeniu zachowywała bezwzględną abstynencję. Wraz z popularyzacją filozofii redukcji szkód – w myśl której korzystniejszym zarówno z punktu widzenia społecznego, jak zdrowotnego jednostki jest pomóc jej ograniczyć szkody wynikające z uzależnienia od narkotyków, niż zostawić ją samą sobie – pojawiły się nowe formy leczenia uzależnienia.

Takim programem jest Candis dedykowany osobom używającym przetworów konopi, który skutecznie wspiera leczenie uzależnienia od narkotyków.

Marihuana jest nadal niedocenianym narkotykiem, a szkody wynikające z jej używania są przyćmione doniesieniami na temat dopalaczy.

Cele programu Candis

abstynencja czy redukcja szkód?Terapia w programie Candis polega na 12 spotkaniach z terapeutą – każde z nich trwa 90 minut. Celem terapii jest poprawa jakości życia pacjenta. Program został wypróbowany w kilku krajach Europy Zachodniej m.in.: w Niemczech. Co ciekawe, potrzeby zgłaszane przez pacjentów programu CANDIS przy przyjęciu były bardzo zróżnicowane: 62% zgłaszało chęć osiągnięcia trwałej abstynencji, a tylko 32,7% dążyło do używania kontrolowanego. Natomiast z badań przeprowadzonych po ukończeniu terapii, wynika, iż 49 % osób, które ukończyły program CANDIS, zachowuje pełną abstynencję od przetworów konopi w pomiarach przeprowadzonych po 3 i 6 miesiącach od zakończenia leczenia, a 38% osób znacznie ograniczyło ich używanie.

Program Candis w Polsce

marihuana to wciąż niedoceniony narkotykW Polsce jeszcze nie jest znana skuteczność programu, z tego powodu, że Candis realizowany jest w naszym kraju dopiero kilka lat. Terapeuci jednak podkreślają, że pacjenci chętnie w nim uczestniczą – szczególnie osoby młode, między 20 a 35 rokiem życia. Z drugiej strony, popularność tej formy leczenia uzależnienia od narkotyków wynika z powszechności marihuany – THC to jedna z najczęściej używanych w naszym kraju substancja psychoaktywna. Badania EZOP potwierdzają, że dominującym w Polsce nielegalnym narkotykiem są przetwory konopi (marihuana i haszysz), których konsumenci stanowią ok. 90% wszystkich zidentyfikowanych w próbie użytkowników. Według badań CBOS z 2015 roku do kontaktów z nimi przyznał się co dziesiąty badany (12,2%).

Zaś badania mokotowskie i ogólnopolskie jednoznacznie wskazują na dominację przetworów marihuany wśród nielegalnych substancji psychoaktywnych używanych przez dorastającą młodzież.

Bezdyskusyjnie różnorodna oferta leczenie uzależnienia od narkotyków dla osób uzależnionych od marihuanu jest zatem potrzebna.

Zapisz się do newslettera

Zostawiając swój adres e-mail, na bieżąco otrzymujesz wszystkie nowości, które pojawią się na naszej stronie.

dom-REHAB Robert Banasiewicz © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności. Realizacja: Michał Ziółkowski.