Przejdź do treści

Gdzie leczyć osobę, która bierze narkotyki?

  • Porady
Gdzie leczyć osobę uzależnioną od narkotyków?

Gdzie leczyć osobę, która bierze narkotyki?

Problem uzależnienia w rodzinie dotyczy wszystkich jej członków – nie tylko osoby, która jest chora. Kiedy uświadamiamy sobie jego istnienie w naszym domu, często stawiamy sobie pytanie gdzie leczyć osobę, która bierze narkotyki. Nie wiedząc jeszcze jak wygląda sama terapia chcemy za wszelką cenę pomóc osobie uzależnionej. Dowiedz się gdzie i jak szukać pomocy w takie sytuacji.

Pierwsze objawy uzależnienia

Psychiczne objawy uzależnienia są bardzo różne i mogą do nich należeć zarówno senność jak i bezsenność, nerwowość czy apatia. Należą do nich także nagłe zmiany nastrojów. Krótko mówiąc wszystko, co świadczy o niecodziennym zachowaniu bliskiej osoby.

Fizyczne objawy są już dużo bardziej jednoznaczne. Jednym z najłatwiej zauważalnych są rozszerzone, bądź zwężone źrenice. Taki objaw w połączeniu ze zmianą stanu psychicznego nie powinien zostać zbagatelizowany.

Groźne skutki współuzależnienia

Zanim podejmiemy jakiekolwiek kroki związane z samą terapią warto uświadomić sobie, że problem dotyczy całej rodziny i wszyscy powinni wspierać osobę uzależnioną. Pomoc ze strony bliskich jest ważnym aspektem całego procesu leczenia, który niestety nie jest prosty. Częstym zjawiskiem obserwowanym w rodzinach, w takich przypadkach, jest współuzależnienie.

Każda osoba inaczej radzi sobie z powstałym problem. Może to się objawiać nadmiernym zainteresowaniem osobą uzależnioną lub negowaniem występowania problemu. Często pojawia się także syndrom ochrony chorego członka rodziny lub unikanie sytuacji konfliktowych.

Jak prawidłowo reagować i radzić sobie z tą trudną sytuacją uczą poradnie leczenia uzależnień? Aby terapia przyniosła oczekiwany rezultat powinna być prowadzona kompleksowo, gdyż po jej zakończeniu cała rodzina zmierzy się z powrotem do normalnego życia.

Punkty konsultacyjne – pierwsze kroki do leczenia

Punkty konsultacyjne to pierwsze miejsca do których można się udać , kiedy zauważymy problem uzależnienia od narkotyków. W miejscach tych pomoc znajdzie nie tylko rodzina czy najbliżsi, ale również osoba chora.

Jak leczyć osobę, które bierze narkotykiTakie punkty prowadzone są najczęściej przez stowarzyszenia lub fundacje. Uzależniony może liczyć w nich na pierwszą pomoc terapeuty, a często także psychologa czy psychiatry.

W punktach konsultacyjnych istnieje możliwość przeprowadzenia wywiadu i wskazania wstępnej diagnozy oraz zaproponowanie gdzie leczyć osobę, która bierze narkotyki.

Miejsca te wspierają również uzależnionego w podjęciu decyzji o leczeniu.

Należy bowiem pamiętać, że w tym przypadku terapia jest dobrowolna.

 

Doraźna pomoc w poradniach ambulatoryjnych

Poradnie ambulatoryjne świadczą profesjonalna pomoc. To tutaj najczęściej podejmowana jest decyzja gdzie leczyć osobę, która bierze narkotyki.

Zespół specjalistów określa czy wystarczy terapia w poradni czy wymagana jest w ośrodku stacjonarnym. Poradnie ambulatoryjne oferuję również wyjątkową formę pomocą jaką jest korzystanie z usług terapeuty-neofity. Są to osoby, które kiedyś same zmagały się z trudami leczenia.

Osoby te wspierają uzależnionych podczas terapii dzieląc się własnymi doświadczeniami i sposobami na radzenie sobie w najtrudniejszych momentach.

Poradnie oferują zarówno leczenie indywidualne jak i grupowe. Na tym etapie każde działanie dostosowane jest do potrzeb osoby uzależnionej tak, aby skutek był jak najlepszy.

Oddziały detoksykacyjne

Detoksykacja to pierwszy a jednocześnie jeden z najtrudniejszych etapów leczenia. Odbywa się ona pod kontrolą medyków i polega na farmakologicznym przywracaniu organizmu do stanu sprzed przyjmowania narkotyków. Czasem połączona jest z obserwacją psychiatryczną dla uzyskania większych efektów leczenia.

Proces detoksykacji oferuje szeroki zakres terapii farmakologicznej. Poza podstawowym odtruciem od przyjmowanej substancji, leki mają za zadanie zmniejszyć skutki odstawienia narkotyku.

Pomoc polega także na diagnostyce w kierunki HIV czy wirusowego zapalenia wątroby. Leki dobierane są indywidualnie oraz mają za zadanie zmniejszyć również psychiczne, negatywne skutki odstawienia narkotyków.

Należy jednak mieć świadomość, że substancje psychoaktywne powodują poważne spustoszenie w organizmie. Zadaniem oddziału jest takie dobranie leków, aby ten pierwszy etap przebiegł jak najbezpieczniej i najbardziej humanitarnie, ale zawsze jest on bardzo trudny zarówno dla osoby uzależnionej jak i jego najbliższych.

Samo odtrucie organizmu nie oznacza wyleczeniem z uzależnienia jest jednak dużym krokiem w tym kierunku.

Korzyści wynikające z leczenia w ośrodku stacjonarnym

Leczenie w ośrodku stacjonarnym jest najlepszym rozwiązaniem, kiedy wcześniejsze formy nie przyniosły zamierzonego celu. Idealnym rozwiązaniem jest, kiedy jest ono kontynuacją terapii podjętej na oddziale detoksykacyjnym bez powrotu do wcześniejszego środowiska.

W praktyce wygląda to w ten sposób, że bezpośrednio po obserwacji osoba uzależniona, przechodzi do grupy terapeutycznej, gdzie kontynuuje leczenie.

Dom REHAB ogródLeczenie w ośrodkach stacjonarnych jest wielokierunkowe i może być prowadzone w placówkach państwowych i prywatnych.

Pobyt w palcówce państwowej jest refundowany w całości, bądź w części przez NFZ.

Najczęściej trwa od 6 do 12 miesięcy i jest połączony z ergoterapią, czyli pracą fizyczną wykonywaną na rzecz społeczności terapeutycznej.

Nie każdy może sobie pozwolić na wyłączenie z własnego życia na 12 miesięcy. W związku z tym powstały ośrodki terapii krótkoterminowej i ośrodki prywatne.

W ośrodkach prywatnych terapia trwa najczęściej 8 tygodni, czasem 12.

Taki czas wynika z tego, że cały proces skupiony jest na grupowych oddziaływaniach terapeutycznych (w dom-REHAB, w dni powszednie terapia trwa 6 godzin, w odcinkach 4 plus 2, z przerwą obiadową). Dodatkowo praca pacjentów prowadzona jest w terapii indywidualnej z wybranym terapeutą prowadzącym.

Praca terapeutyczna to nie tylko łagodzenie fizycznych czy psychicznych skutków przyjmowania narkotyków, ale również osobisty rozwój samego pacjenta. Program obejmuje działania mające na celu uczenie poczucia obowiązku, odpowiedzialności czy dbanie o kondycję fizyczną.

Rozwijane są zainteresowania pacjentów lub odkrywane nowe pasje. Osoby uzależnione nieustannie wspierane są w trwaniu w abstynencji od środków odurzających.

Oferta postrehabilitacyjna

Po zakończonym leczeniu osoba uzależniona nie pozostaje sama.

Przygotowany został bogaty program mający na celu dalsze wsparcie w powrocie do życia społecznego. Oferowana pomoc nie ogranicza się jedynie do popularnych kół wsparcia choć i te rozwiązania są bardzo interesujące. Przykładem może być grupa Anonimowych Narkomanów (N.A), która ciągle rozszerza zakres swojej działalności.

Powrót do życia społecznego i trwanie w abstynencji to praca niezwykle trudna, dlatego osoby po przebytym leczeniu mogą wziąć udział w organizowanych zjazdach nawrotowych i zlotach tematycznych. Każdy z kończących terapię może także w sytuacji kryzysowej, zagrażającej jego trzeźwości, przyjechać do ośrodka i skorzystać na miejscu z pomocy doraźnej. Zawsze także można zadzwonić, lub w inny sposób skontaktować się z zespołem terapeutycznym ośrodka.

Czym jest redukcja szkód?

Pomimo ogromnego wsparcia rodziny, profesjonalnej pomocy terapeutów leczenie nie zawsze przynosi oczekiwane skutki. Bywa również tak, że osoba uzależniona nie chce zgodzić się na rozpoczęcie terapii.

Co robić w takiej sytuacji?

Z pomocą przychodzą pracownicy uliczni, którzy najczęściej docierają do osób przyjmujących substancje dożylnie. Edukują oni uzależnionych w zakresie negatywnych skutków związanych ze wstrzykiwaniem narkotyków praz mają sterylnie zamknięte igły i strzykawki. Redukcja szkód to pomoc tam, gdzie problemy są największe.

Zawsze jest bowiem nadzieja, że osoba uzależniona zmieni zdanie i będzie chciała przystąpić do terapii. Jeżeli wcześniej miała ona kontakt z pracownikiem ulicznym, być może właśnie do niego zgłosi o pomoc.

Redukcja szkód to także wysokoprogowe, programy substytucyjne. Polegające na prowadzeniu terapii uzależnień w połączeniu z podawaniem substytutów opioidowych. Najczęściej jest to metadon ale także suboxon, czyli buprenorfina z naloksonem. Wysokoprogowe programy substytucyjne nie polegają na zwykłym „rozdawnictwie” substytutów. Uczestnik takiego programu zobowiązany jest do udziału w terapii indywidualnej i grupowej. Redukcja szkód to temat na oddzielny artykuł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zapisz się do newslettera

Zostawiając swój adres e-mail, na bieżąco otrzymujesz wszystkie nowości, które pojawią się na naszej stronie.

dom-REHAB Robert Banasiewicz © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności. Realizacja: Michał Ziółkowski.