Przejdź do treści

Czym jest i dlaczego warto chodzić na mityng AA?

czym jest i dlaczego warto chodzić na mityng AA

Czym jest i dlaczego warto chodzić na mityng AA?

Mityng AA to spotkania grupowe osób zmagających się z uzależnieniem od alkoholu odbywające się co tydzień w wyznaczone dni. Spotkania te dzielą się na zamknięte i otwarte. Na zamknięte przychodzą tylko zadeklarowani uzależnieni od alkoholu, którzy podejmują próbę zaprzestania picia. Natomiast w mityngu otwartym oprócz osób z problemem alkoholowym może uczestniczyć dowolny członek rodziny osoby uzależnionej, przyjaciel, znajomy, a nawet osoby zainteresowane problematyką uzależnień alkoholowych, np. studenci psychologii czy resocjalizacji.
Spotkanie każdej z grup prowadzi osoba pełniąca służbę prowadzącego. Bywa, że na mityng AA zapraszani lekarze, psycholodzy, pracownicy socjalni, prawnicy, policjanci, księża, terapeuci, czy kuratorzy sądowi. Ma to znaczenie dla przekazywania informacji na temat dostępności AA w Polsce. Mityngi informacyjne, o których mowa, są organizowane by poruszyć istotne kwestie którymi zajmują się zaproszeni goście. Jednak nie są to cykliczne spotkania planowe.

Innym rodzajem spotkań AA są mityngi spikerskie. Polegają na tym, że jedna osoba mówi przez większość spotkania, przedstawiając swoją historię, m.in.: kiedy i w jakich okolicznościach zaczęła sięgać po alkohol, jak udało jej się wyjść z nałogu. Po takim świadectwie następuje część pytań i odpowiedzi. To bardzo ważny rodzaj spotkań.

Zasady działania grupy – czyli na czym polega mityng AA

W spotkaniach Wspólnoty AA mogą uczestniczyć wszystkie osoby deklarujące chęć wyjścia z nałogu. Ważne, aby podczas spotkania byli trzeźwi, jednak i tu zdarzają się wyjątki od normy. Żeby uczestniczyć w mityngu, nie trzeba przynosić skierowania od lekarza, nakazu sądowego o przymusowym leczeniu ani zaświadczenia stwierdzającego fakt, że jest się uzależnionym od alkoholu. Wystarczy przyjść na spotkanie. Nie ma również żadnych zapisów, dzięki czemu można pozostać zupełnie anonimowym.
Podczas mityngu AA uczestnicy z reguły siadają przy wspólnym stole, czasami umieszcza się na nim zapaloną świecę lub lampkę, niekiedy członkowie Wspólnoty piją wspólnie kawę lub herbatę. Jeśli, ktoś uzna, że nie chce uczestniczyć w spotkaniu, może w dowolnej chwili opuścić salę, ważne, aby zachować przy tym odrobinę kultury i nie przeszkadzać pozostałym uczestnikom. Na początku zawiązania się nowej wspólnoty, można ustalić wspólny regulamin i zasady odpowiedniego zachowania się w danej grupie.

Przebieg mityngu AA – czyli co robią członkowie Wspólnoty

Podczas spotkań grupy AA często proponuje się temat, jaki grupa będzie omawiać w danym dniu. Osoba prowadząca czyta materiały źródłowe, aby wprowadzić uczestników w omawiane zagadnienie. Następnie wywiązuje się dyskusja. Jeśli ktoś nie czuje potrzeby, aby zabierać głos podczas rozmowy, nie musi nic mówić. Obowiązuje pełna dowolność. Celem mityngów AA jest pomoc w wyjściu z nałogu osobom uzależnionym, zachowanie trzeźwości oraz wzajemne wsparcie członków. Spotkania Wspólnoty AA trwają godzinę, dwie lub więcej, w zależności od potrzeb oraz wspólnych ustaleń grupy.

Dlaczego warto chodzić na mityng AA?

Wiele osób ma wątpliwości, czy rozpocząć uczęszczanie na spotkania AA. Czy to działa, czego można tam się dowiedzieć i czy zostanie się zaakceptowanym przez grupę? Przede wszystkim spotkania Wspólnoty AA są po to, aby członkowie pomagali sobie nawzajem, przy zachowaniu atmosfery pełnego zaufania, otwartości na drugiego człowieka oraz życzliwości. Obowiązuje tu niepisana zasada, aby dochowywać tajemnic, gdyż uczestnicy zwierzają się z bardzo osobistych problemów.W trakcie mityngów AA uczestnicy wymieniają się swoimi doświadczeniami na temat utrzymania się w stanie trzeźwości, wspierają nowe osoby, wskazują instytucje i placówki, w jakich można otrzymać pomoc w leczeniu choroby alkoholowej (polecają sobie wzajemnie lekarzy czy terapeutów).
Choroba alkoholowa nierzadko pozostawia człowieka samemu sobie, ponieważ rodzina i znajomi, zmęczeniu długą walką, rezygnują, poddają się, odseparowują. Jeśli taka osoba trafi na mityng AA, będzie mieć poczucie, że nie jest sama, a dodatkowo otrzyma również ogromne wsparcie ze strony innych uczestników. Wielu członków Wspólnoty zawiera ze sobą przyjaźnie i utrzymuje kontakt także po zakończonych spotkaniach.

Dla osób wahających się, czy pójść pierwszy raz na mityng AA, mamy dobrą wiadomość, przyjść można zawsze, bo nie ma żadnego obowiązku, aby uczestniczyć w dalszych spotkaniach. To często brak przymusu oraz obowiązkowości powoduje, że członkowie uczestniczą chętniej i częściej, a także są bardziej zaangażowani w „życie” Wspólnoty. Niektóre grupy zwiększają nawet z tego powodu częstotliwość mityngów w ciągu tygodnia.
Reasumując, mityngi AA to spotkania, które służą wzmocnieniu jednostki podejmującej wyjście z ciężkiej choroby, jaką jest uzależnienie. Wspólnoty AA nie zastąpią podejmowanego leczenia terapeutycznego, stanowią jego uzupełnienie, często jednak stają się pierwszym postawionym krokiem na drodze do wyleczenia.

1 komentarz do “Czym jest i dlaczego warto chodzić na mityng AA?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zapisz się do newslettera

Zostawiając swój adres e-mail, na bieżąco otrzymujesz wszystkie nowości, które pojawią się na naszej stronie.

dom-REHAB Robert Banasiewicz © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności. Realizacja: Michał Ziółkowski.